Voorjaar 2017 van start

Vanaf 15 februari zijn we weer begonnen met het uitrijden van mest. Vanwege vaak natte omstandigheden hebben we dit voorjaar een nieuwe Veenhuis, zeer lichtte tandem tank aangeschaft welke zeer geschikt is voor de venige percelen in onze omgeving. Inmiddels is het sleepslangbemesten al afgerond. Wanneer het weer het toelaat gaan we starten met het klaarmaken van het mais- en grasland.