Nu we steeds vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden zoals o.a. droogte kunnen we vanaf heden bij droge omstandigheden uw percelen beregenen met ons nieuwe “beregen-spuitkanon“.

Dit spuitkanon is gemonteerd op onze sleepslangbemester en heeft een capaciteit van tussen de 165 en de 185 m3 water per uur en heeft een werkbreedte van tussen de 70 en 90 meter.

De tractor rijdt onbemand op GPS over het perceel, terwijl de pomptankwagen zorgt voor de aanvoer van het water uit de sloot.

Er is 1 medewerker aanwezig om het systeem draaiende en zo betaalbaar te houden. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Peter Toering.