Sinds 2023 is ons bedrijf afgeschaald, maar zijn wij nog steeds inzetbaar voor vele agrarische werkzaamheden. Graag onderscheiden wij ons met een technisch innovatief machinepark vooruitlopend op de hedendaagse vraag in de markt.

Wij verzorgen de volgende werkzaamheden:

 • Bemesten met luchtdrukwissel, zeer lage footprint van 0.75 kg/cm2, schuifas en sectieafsluiting
 • Graslandverbeteren zoals:
  • Hakfrezen
  • Overtopfrezen met voorwoelers en zaaiunit
  • Cultiveren
  • Ploegen
  • Kilveren
  • Zaaien
  • Land aanrollen
  • Greppelfrezen
  • Walkantfrezen
 • Maaien triplemaaier + zwad afleg
 • Rondebalenpersen en opruimen
 • Inkuilen Krone ZX 400 + 8-wielig tandem met 46 messen
 • Kuilverdelen
 • Maaikorven
 • Minigraafwerkzaamheden

Wij verhuren:

 • Mestcontainer
 • Landrol
 • Platte wagens
 • Wal- en greppelfrees

Wij leveren:

 • Graszaad
 • Berm- en bloemzaadmengsels
 • Zand
 • Grond en teelaarde
 • Diverse verhardingsmaterialen
 • Levering en aanbrengen kopakkerbuizen