Hea Omrop Fryslân

Froeger wie it hânwurk, no binne it allegearre knopkes. Leanbedriuw Toering út Aldegea (Smellingerlân) bestiet 50 jier. It is in wier famyljebedriuw, wêr’t fjouwer bruorren by belutsen wienen. Mei syn fjouweren blikke de bruorren werom op harren jierrenlange gearwurking. ‘Om alles wat wy meimakke ha wer te beprate, dat is super!’ Mar it botste destiids soms wol wat. ‘We moasten net mei syn fjouweren yn de wurkpleats stean. Dan kaam it net goed’.