Geachte relatie,

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van wijzigende omstandigheden binnen ons bedrijf. Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de agrarische sector in Nederland en de verstrekkende consequenties die dit zal hebben voor onze regio, hebben wij besloten om een groot deel van onze agrarische loonwerkzaamheden tussen nu en 1 april a.s. te beëindigen. Dit heeft als gevolg dat we verdergaan met ons bedrijf zonder vaste medewerkers. Dit is voor ons een moeilijk en pijnlijk besluit geweest.

Wij vinden het belangrijk dat onze werknemers van werk naar werk kunnen doorstromen. Binnen de huidige arbeidsmarkt is er veel vraag naar vakbekwaam personeel, dus dit geeft onze werknemers goede mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden.

Onderstaand willen wij graag uitleg geven, waarom we hiertoe zijn gekomen:
• Onzeker en onduidelijk landbouwbeleid van de overheid;
• Het grote aantal veehouders die gestopt zijn of gaan stoppen de komende periode;
• Banken die hun handen aftrekken van de sector;
• Geen bedrijfsopvolging in de huidige omvang;
• Onzekere toekomst vanwege Natura 2000 gebieden, GLB, derogatie, opgesloten gebied;
• Hoge aanschafprijzen nieuwe machines, hoge rente-, onderhouds-, brandstof- en personeelskosten.


Wij hopen op uw begrip, want wij realiseren ons terdege dat dit een grote klap is in het gezicht van onze medewerkers en u als trouwe klant.

Ik ga als zelfstandige verder met de volgende werkzaamheden die ikzelf graag voor u kan en wil uitvoeren:
• Bemesten met 1 tank (voorzien van luchtdrukwisselsysteem/schuif-as/sectieafsluiting, dit jaar nieuw aangeschaft)
• Maaien met triplemaaier en op swart maaien
• Ronde balen persen en opruimen
• Maaikorven/klepelen met trekker
• Kleinschalig graslandverbetering
• Landrollen
• Greppelfrezen
• Walkantfrezen
• Midigraafwerkzaamheden
• Levering van zand, grond en verhardingsmaterialen en graszaad
• De kleine machines zullen ook onbemand door ons worden verhuurd
Onze zoon Tristan gaat per 1 maart zelfstandig verder met het miniloonwerk (06-13531603) en wil zich hierin verder specialiseren en ontwikkelen.

We zijn momenteel nog met een collega loonwerker in gesprek om te kijken of er mogelijkheden bestaan om een deel van de werkzaamheden over te nemen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Vanwege de afwikkeling van deze ontstane situatie en het goed willen afsluiten met onze medewerkers zijn wij vanaf volgende week woensdag weer telefonisch bereikbaar. Wij danken u en onze medewerkers voor de jarenlange fijne samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen.

Hoogachtend,
Peter en Gretha Toering