Door: Rene Eijsink

Bodemverdichting is een groeiend probleem in het hele land. Door het gebruik van zwaardere machines wordt de grond samengedrukt en gaat de structuur van de bodem verloren. Vier verschillende grondbewerkingsmethodes werden maandag in het Friese Oudega met elkaar vergeleken.

Het perceel mais van melkveehouder René Tolboom ziet er vanaf de zijkant normaal uit. De verschillen worden pas duidelijk als de bezoekers van de demonstratiedag tussen de mais lopen. Er zijn drie soorten grondbewerking toegepast en vier verschillende bemestingsmethoden. Aan de hand van profielkuilen en oogstindicaties kregen de bezoekers uitleg over de resultaten van het proefproject.

In Nederland is ongeveer 45 procent van de bodem verdicht. Dit kan een natuurlijke oorzaak hebben, maar in veel gevallen zijn de steeds zwaardere landbouwmachines de belangrijkste reden. De gevolgen zijn onder meer slechte waterdoorlatendheid en beperkte beworteling.Volume 90%  

Opbrengst

Hogeschool Van Hall Larenstein en Cumela Nederland hebben diverse proeven op het perceel van René Tolboom uitgevoerd. ‘De uitkomsten zijn niet allemaal even verrassend. Daar waar niet gereden wordt, is in principe de opbrengst het hoogst. Maar door de droogte zie je nu ook dat de verdichte stukken meer vocht hebben vastgehouden en dat daar de opbrengst ook goed is. Dus ik ben tevreden over de oogst.’

Loonwerker Peter Toering heeft met zijn bedrijf alle werkzaamheden uitgevoerd op het proefveld. Hij komt tot een duidelijke conclusie. ‘We willen allemaal geen verdichting en dat betekent in de praktijk dat je na het ploegen niet meer met zware machines op het land moet gaan rijden. Maar goed, kleinere machines inzetten betekent meer uren werk en dus uiteindelijk meer kosten voor de boer. Dat is het spanningsveld waar wij bij dit thema mee te maken hebben.’